• De nieuwe zonnepanelen op de kantine zijn geplaatst en functionerend!! Met dank aan Rabobank (financiering), SMAK (Johan Quadvlieg) en Dirk Leguit.