• Vertrouwenscontactpersoon

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Bij VV Nieuwe Niedorp willen we dit graag voor zijn. 

  Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben aangesteld.  Deze zal fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

  Voorkomen is beter dan genezen

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

  Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. 

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen op de juiste plaats is.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt Veilige Sport is bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:30. Het gratis nummer is 0900 – 202 55 90. 

  Wat doet de vertrouwenspersoon?

  Deze luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet. 

  De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van VV Nieuwe Niedorp plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  Verantwoordelijkheid

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van VV Nieuwe Niedorp. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenspersoon aan de voorzitter  of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Wie is de vertrouwenscontactpersoon bij VV Nieuwe Niedorp?

  Mijn naam is Tirso Dieleman. Sinds november 2022 heeft VV Nieuwe Niedorp een vertrouwenspersoon en de vereniging heeft mij benaderd om deze functie op me te nemen. Omdat ik graag mijn steentje bijdraag en hiervoor mijn expertise kan inzetten, heb ik deze functie aanvaard. Het is mijn taak om bij ongewenst gedrag, binnen de vereniging, ondersteuning te geven aan de hulpvrager.

  In het verleden ben ik actief geweest binnen de jeugdcommissie en tegenwoordig kom ik graag kijken bij mijn zoon Skip die in de JO19 voetbalt.

  In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de jeugdzorg. Wanneer het nodig is, ben ik een luisterend oor en kan ik samen met jou of jouw ouders/verzorgers in gesprek gaan om een mogelijk probleem uit de wereld te helpen. Samen zullen we de situatie beoordelen en kijken wat er nodig is om deze op te lossen.


  Mocht je last hebben van ongewenst gedrag, dan kun je contact met mij opnemen via 06-11442775 of vcp@vvnieuweniedorp.nl

 • Ik zal je dan zo goed mogelijk proberen te helpen, door:

  • te luisteren naar jouw klachten en/of problemen
  • na te gaan of bemiddeling wenselijk is
  • in samenspraak met jou te bepalen wat de te ondernemen stappen zijn of kunnen zijn
  • het doorverwijzen naar hulpverlening
  • je te ondersteunen
  • nazorg te bieden

  Het is voor iedereen goed en belangrijk om te weten dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van persoonlijke zaken.