• St.Nierupper Jeugd Vooruit

  De basis

  In 1996 besloten een aantal doorgewinterde Nierup-fans dat het tijd was voor een extra impuls aan de voetbalvereniging. Aan de hand van het spreekwoord "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst." besloten Hans Stammes, Jaapjan de Dood, Martin de Vries, Dick Koster, Kees Helder en Ard Ruiter tot de oprichting van de Stichting Nierupper Jeugd Vooruit.

  Deze stichting ging op zoek naar donateurs die ieder per jaar 100 gulden overmaakten. Dit geld was direct beschikbaar voor de jeugd. Het hoofdbestuur kreeg de mogelijkheid geld van deze stichting te besteden voor projecten voor de jeugd.


  Het vervolg

  In 2004 vond er een wisseling van de wacht in het bestuur van de Stichting Nierupper Jeugd Vooruit, Het bestuur werd gevormd door Jeroen de Wolf, Hans van Dam, Frank Broersen, Kees van de Berg, Jan Willem Sepers en Marc Veenstra.

  De afgelopen tijd leek de inspiratie van het bestuur van deze stichting na jaren van actieve bezigheden een beetje te bekoelen. Dit was voor een aantal leden binnen de vereniging het sein om de noodklok te luiden en de koppen bij elkaar te steken. Dit geweldige initiatief kan en mag niet stilzwijgend ter ziele gaan. Deze noodkreet leverde na goed overleg een wisseling van een aantal leden binnen het bestuur van de Stichting Nierupper Jeugd Vooruit op.

  Afscheid hebben wij genomen van; Hans van Dam, Kees van de Berg, Frank Broersen en Jan Willem Sepers. Waardoor het nieuwe bestuur vanaf 2009 bestaat uit: Jeroen de Wolf, Marc Veenstra, Richard Scholte, Reinier Wagner, Frank Jonker en Ruben Bootsman. Deze mensen hebben nieuwe ideeën en hebben sindsdien dit mooie initiatief nieuw elan ingeblazen. Zij blijven het gedachtegoed van de stichting uitdragen en gaan op vertrouwde voet verder op de ingeslagen weg.

  Ieder jaar krijgen de donateurs een acceptgiro van € 45,38 en er zijn inmiddels 115 donateurs. Dit levert dus ca. € 5000,00 per jaar voor onze jeugd op. Hiervan worden twee jeugdtrainers betaald. Dit is bedoeld voor een betere opleiding van onze jeugd; Er zijn trainingsmaterialen aangeschaft voor de jeugd (ballen, trainingsjassen etc.) Door het tweemaal per jaar verschijnende bulletin op bekend geel-zwart papier worden de donateurs op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent onze jeugd en het bestuur.


  De toekomst

  Zoals gezegd blijft de stichting zich inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd van onze vereniging, waarbij de jeugdtrainers van levensbelang zijn. Daarnaast blijven we een actieve zoektocht voeren naar verbeteringen en aanvullingen op de huidige situatie. Het geld dat door de donateurs beschikbaar wordt gesteld krijgt absoluut een goede bestemming binnen de vooruitgang van de jeugd. In overleg met de jeugdcommissie en het hoofdbestuur zullen weloverwogen bestedingen van het budget tot stand komen die de toekomst van de jeugd en daarmee van de club positief dienen.


  Donateur worden

  Als ook U de vereniging een mooie toekomst toewenst, en donateur wilt worden van de stichting Nierupper Jeugd Vooruit kunt U contact opnemen met één van de nieuwe bestuursleden of via  snjv@vvnieuweniedorp.nl. Dan ontvangt U een acceptgiro thuis. Tevens krijgt U als donateur 2 keer per jaar een nieuwsbrief thuisbezorgd met daarin nieuws en actuele gebeurtenissen binnen onze jeugd. In deze nieuwsbrief staan ook regelmatig de standen en teamindelingen van de jeugd vermeld.
  Uiteraard staat het bestuur van de stichting te allen tijde open voor vragen, suggesties en opmerkingen.

  Voor meer info kunt u mailen naar:  snjv@vvnieuweniedorp.nl