• Huishoudelijk reglement

  "Verantwoordelijkheidsgevoel richting je team en voetbalvereniging" is het hele punt waar het om  draait.  Als je dat hebt, zijn de volgende punten bij jou bekend:  

  • Voetbal is een teamsport en dat betekent dat je teamgenoten op je moeten kunnen rekenen.  
  Daarom is het belangrijk om altijd naar de trainingen en wedstrijden te komen! Alleen met een  
  geldig excuus mag je een training of wedstrijd overslaan. Een keer geen zin hebben kan  
  gebeuren, maar is beslist geen geldig excuus!  
  • Aangezien we geen clubblad hebben, delen we al het voetbalnieuws mede in “het Niedorper  
  Weekblad” of raadpleeg de website! Daar staat alles wat je weten moet!   
  Uit- en thuis-wedstrijden, de vertrektijden alsook de ouders die aan de beurt zijn om te rijden.  
  Zij worden ingedeeld door de wedstrijdsecretaris.   
  Houdt er rekening mee dat er bij uitwedstrijden drie auto's nodig zijn om ter plaatse te komen.  
  Kan je niet rijden, dan ruil je met een teamlid / ouder. Laat het geen probleem worden van de  
  begeleider.  
  • Ga niet af op wat je gehoord hebt. Wat in “op de website” vermeld staat is juist of vraag het bij  
  twijfel aan de begeleider.  
  • Wees altijd op tijd voor een training / wedstrijd. Voor thuiswedstrijden voor de pupillen geldt  
  minimaal een half uur voor aanvang aanwezig zijn. Bij senioren / junioren in overleg met de  
  begeleider/coach. Bij uitwedstrijden op de aangegeven tijd die in “het Niedorper Weekblad”  
  staat vermeld. Het staat verschrikkelijk slordig als je te laat komt en het wekt onnodig irritaties  
  op.   
  • Als je een keer niet kunt spelen of trainen, meldt het dan altijd aan je begeleider/trainer. Hij/zij  
  hoeft zich dan niet af te vragen waar je blijft.   
  • Afberichten doe je uiterlijk op de avond voor de wedstrijd / training (vóór 21.00 uur) Hoe  
  eerder je afbericht doet, hoe beter de coach/trainer er op kan reageren.  
  • Bij geen of niet tijdig afbericht voor een wedstrijd sta je de eerstvolgende wedstrijd wissel.  
  Deze wissel wordt niet beschouwd als een gewone wisselbeurt.  
  • Ben je (deels) geblesseerd dan geef je dit ook door en spreek je met je begeleider af of je  
  mischien een halve wedstrijd kunt spelen.  
  • Kom je te laat (zonder geldige reden) dan sta je de eerste helft wissel.  
  •     In overleg met de trainer / begeleider kan op een bepaald moment besloten worden om je  
  (indien je regelmatig niet aanwezig bent met de training) over te plaatsen naar een ander  
  team.  
  • Natuurlijk wordt er gedoucht na de wedstrijd (na de training in overleg) a.u.b. mét badslippers.  
  Dit om besmetting van voetschimmels, wratten etc. te voorkomen. Doe je het niet voor jezelf,  
  doe het dan voor je teamgenoten!  
  • De kleedkamers worden schoon achtergelaten, ben je de laatste kijk dan even of alle spullen  
  meegenomen zijn.  
  • Elke week krijgt een andere ouder / lid de shirtjes mee om te wassen. De begeleider houdt  
  een lijstje bij.  
  • Neem in iedere situatie dat je vragen of een mededeling hebt contact op met je begeleider. Hij  
  is jouw contactpersoon naar de vereniging toe. Anders contact opnemen met de coördinator  
  van je lichting   


  Voor ouders/verzorgers:  
     
  Het kan gebeuren dat het u zelf een keer niet uitkomt dat uw kind moet spelen of trainen. Laat uw kind  dan niet wegblijven, maar neem contact op met de begeleider/trainer of ouder van een teamgenoot. Er  is altijd wel een oplossing te vinden! Ook hier geldt: voetbal is een teamsport en er wordt op uw kind  
  gerekend.  

  • Als u met vragen zit, stel ze aan de begeleider van het team. Deze weet misschien direct het  
  antwoord of anders kan hij/zij de vraag doorspelen naar de coördinator.  
  • Alle informatie over het reilen en zeilen van de jeugdafdeling kunt u vinden in het jeugdplan.  
  De contactpersonen binnen de jeugdcommissie worden vermeld op de website van v.v.  
  Nieuwe Niedorp.  
  • Van de begeleider ontvangt u een korte notitie, waarin staat vermeld welke afspraken er  
  gelden in het team.  
  • Lid zijn van een vereniging schept enige verplichtingen, immers vele handen maken licht  
  werk. U zult o.a. een aantal keren per seizoen, bij toerbeurt, moeten rijden. Geeft dit echter  
  onoverbrugbare problemen dan kunt u dit doorgeven aan de coördinator van het team. U zult  
  dan gevraagd worden om andere taken voor de vereniging uit te voeren, denk bijv. aan het  
  (extra) draaien van kantinediensten.   
  • Voor tips, suggesties en kritiek staan wij open. We doen het tenslotte allemaal voor de  
  vereniging!  
                     "Wij wensen iedereen een sportief en gezellig voetbalseizoen"  
     
  Namens het bestuur van vv Nieuwe Niedorp,  
  De jeugdcommissie  

  Pasfoto
  Vanaf de JO13-pupillen is een digitale pasfoto verplicht t.b.v een spelerspas, wilt u een digitale  pasfoto versturen naar secretaris@vvnieuweniedorp.nl

  Overschrijvingsformulier
  Heb je de afgelopen jaren bij een andere voetbalvereniging gespeeld, dan is er een
  overschrijving nodig. Meldt je op tijd af bij je oude vereniging en geef bij de inschrijving op van welke  vereniging je komt.

  Vrijwilligerstaken
  Lid zijn van een vereniging brengt zowel rechten als verplichtingen met zich mee. Uiteraard heeft elk lid het recht gebruik te maken van alle faciliteiten van de voetbalvereniging, zoals het bijwonen van de trainingen en het spelen van wedstrijden. Tot de verplichtingen van ouders cq. verzorgers van de
  junioren en pupillen behoren het betalen van contributie en het periodiek verzorgen van het vervoer
  naar uitwedstrijden.
  Zonder vrijwilligers kan een vereniging haar taken niet uitvoeren. Het is een noodzaak om het vele
  werk onder elkaar te verdelen. Wij verwachten van u en/of elk gezin dat u nog één of meerdere taken op zich neemt. (Zie aanmeldingsformulier website).
  De vereniging streeft naar een minimale belasting voor haar vrijwilligers. Bij voldoende aanmeldingen zal de belasting per taak maximaal 5 dagdelen per jaar zijn. Meldt u zich aan als begeleider/trainer,
  dan bent u wekelijks actief.