• Aanmelden nieuw lid

 • Klik op onderstaande knop om het aanmeldformulier te openen.

 • KNVB
  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat vv Nieuwe Niedorp.


  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor vv Nieuwe Niedorp van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  Verplichtingen
  Lid zijn van een vereniging brengt zowel rechten als verplichtingen met zich mee. Uiteraard heeft elk lid het recht gebruik te maken van alle faciliteiten van de voetbalvereniging, zoals het bijwonen van de trainingen en het spelen van wedstrijden.

  Tot de verplichtingen van ouders cq. verzorgers van de junioren en pupillen, behoren het betalen van contributie en het periodiek verzorgen van het vervoer naar uitwedstrijden.
  Zonder vrijwilligers kan een vereniging haar taken niet uitvoeren. Het is een noodzaak om het vele werk onder elkaar te verdelen. Wij verwachten van u en/of elk gezin dat u nog één of meerdere taken op zich neemt.
  De vereniging streeft naar een minimale belasting voor haar vrijwilligers. Bij voldoende aanmeldingen zal de belasting per taak maximaal 5 dagdelen per jaar zijn. Meldt u zich aan als begeleider/trainer, dan bent u wekelijks actief.

  Welke vrijwilligers taak wilt u op zich nemen:
  - Kantinemedewerker
  - Bestuursdienst (terreindienst)
  - Scheidsrechter
  - Begeleider pupillen/juniorenelftal
  - Trainer pupillen/juniorenelftal

  Dit zou ik ook wel willen doen:
  - Helpen bij events
  - Assisteren bij de Grote Club actie
  - Assisteren bij pupillenweekend

  - Assisteren bij evenementen voor de jeugd bv Sint, Oliebollentraining Assisteren bij Hemelvaarttoernooi